Zasiłki rodzinne – kryterium dochodowe

Regionlne

W pierwszej kolejności należy powiedzieć o tym, iż od listopada 2012 roku nastąpią zmiany w zakresie wysokości kryterium dochodowego, uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego. Obecnie wynosi on 504 zł i wzrośnie do 552, 30 złotych, zaś w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego wynosi teraz 583 złote i wzrośnie do 638, 90 złotych.

Należy podkreślić to, iż zasiłek rodzinny przysługuje do 18 roku życia dziecka, a gdy kontynuuje ono naukę do 21 roku życia bądź do 24 roku życia, gdy kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym upośledzeniu. Ponadto, zasiłek przysługuje zdrowej osobie uczącej się na uczelni wyższej, ale nie dłużej niż do 24 roku życia.

Kiedy mówimy o zasiłku rodzinnym na dziecko wynosi on 68 złotych, kiedy maluch nie ma ukończonych 5 lat; 91 złotych na dziecko, które posiada 5-18 lat; 98 złotych powyżej 18 roku życia. Oczywiście, do zasiłku rodzinnego na dziecko przysługują różne dodatki. Mowa tu głownie o dodatku z tytułu urodzenia dziecka (becikowe), z którego w 2012 roku będą mogli korzystać tylko ci rodzice, których dochód nie przekroczy 85 tysięcy rocznie. Poza tym, rodzice mogą się starać o dodatek z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, a wynosi on 400 złotych. Oprócz tego, z dodatku może też skorzystać również samotna matka w kwocie 170 złotych na jedno dziecko, jednak łączna suma uzyskanych środków na wszystkie dzieci nie może być wyższa niż 340 złotych. Natomiast gdy matka samotnie wychowuje niepełnosprawne dziecko kwota zasiłku wzrasta o 80 złotych, ale maksymalnie może wynosić 160 złotych na wszystkie dzieci.

Poza tym, rodzice mogą korzystać z dodatku na wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej na 3 i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego przypada 80 złotych. Nie możemy tu także pominąć dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, który do 5 roku życia dziecka wynosi 60 złotych, a od 5-24 roku życia 80 złotych. Oczywiście, bardzo pomocny jest też dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, który przysługuje jednorazowo na każe dziecko w kwocie 100 złotych. Ponadto, rodzice mają prawo do dodatku z tytułu rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszkania. Wynosi on 90 złotych, kiedy dziecko mieszka w miejscowości, której znajduje się szkoła lub 50 złotych, gdy do niej dojeżdża i przyznawany jest on przez 10 miesięcy.

Z pewnością, zasiłek rodzinny oraz dodatki do niego w znikomej tylko części wystarczają na pokrycie potrzeb związanych z wychowywaniem i edukacją dzieci i na pewno nie mogą się one równać z kwotą rodzinnego, która przyznawana jest rodzicom w wielu państwach europejskich.

0 0 votes
Daj ocenę