Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Regionlne

Na początku trzeba powiedzieć o tym, iż prawo do zasiłku dla bezrobotnych ma każdy, kto jest zarejestrowany w państwowym urzędzie pracy i pracownicy danego urzędu nie mogą przedstawić mu żadnej oferty pracy, stażu, przygotowania do zawodu oraz kursu kwalifikacyjnego. Oprócz tego, trzeba spełnić jeszcze jeden warunek, mianowicie należy w ciągu 18 miesięcy przepracować co najmniej 365 dni z minimalnym wynagrodzeniem krajowym.

Podstawą zatrudniania może być umowa o pracę, umowa zlecenie lub własna działalność gospodarcza. Poza tym, prawo do zasiłku mają także te osoby, które podjęły pracę w trakcie tymczasowego aresztowania, jednakże ich pensja musi wynosić co najmniej połowę minimalnego wynagrodzenia krajowego. Ponadto, z tegoż zasiłku mogą również skorzystać bezrobotni, którzy uiszczali składki na fundusz pracy u pracodawcy zagranicznego.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Należy wspomnieć o tym, iż zasiłek dla bezrobotnych jest podzielony na dwie części, mianowicie przez pierwsze trzy miesiące jest on wyższy, a w następnym miesiącach jego wartość jest mniejsza. Otóż, osoby, które przepracowały mniej niż 5 lat przez pierwsze 3 miesiące zasiłku otrzymają 80% kwoty, czyli 609, 20 złotych. Natomiast osoby, które posiadają staż pracy w przedziale 5-20 lat, otrzymają 100% kwoty zasiłku, czyli 761,40 złotych. Najwięcej dostaną ci, którzy przepracowali powyższej 20 lat, bowiem 120 % kwoty zasiłku, czyli 913, 70 złotych. W kolejnym miesiącach zasiłku jego kwota plasuje się następująco: 478, 40 złotych (staż pracy poniżej 5 lat), 597, 90 złotych (staż pracy w przedziale 5-20 lat), 717,50 złotych (staż pracy powyżej 20 lat).

Warto wiedzieć o tym, iż do okresu uprawniającego do zasiłku oprócz stażu pracy wlicza się jeszcze czas pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego, okres umowy o pracę mającej na celu przygotowanie młodocianych pracowników do zawodu, urlop bezpłatny.

Ile trwa zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych może trwać od 6 do 12 miesięcy, a maksymalny czas jego trwania zależy od stopy bezrobocia utrzymującej się w regionie, w którym mieszka osoba bezrobotna. Aby uzyskać maksymalną kwotę zasiłku musi ona przekraczać 150 % krajowej stopy bezrobocia. Poza tym, roczny zasiłek dla bezrobotnym przysługuje także osobom, które ukończyły 50 rok życia oraz matkom wychowującym dziecko do 15 roku życia, ale pod warunkiem iż ich małżonek także jest bezrobotny i stracił prawo do zasiłku.

0 0 votes
Daj ocenę