Komu przysługuje i ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu. Oczywiście, w pierwszej kolejności mówimy tu o członkach rodziny, do której zaliczamy współmałżonka, dzieci, rodziców, wnuki. Ponadto w niektórych przypadkach może go także otrzymać pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat czy osoba należąca do tej samej wspólnoty wyznaniowej co […]

Continue Reading