Becikowe i zasiłek macierzyński, ojcowski

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe zasady przyznawania becikowego, czyli dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Otóż, prawo do niego będzie posiadała kobieta, która w okresie ciąży będzie pod stałą opieką lekarza oraz pierwsze badanie lekarskie wykona przed upływem 10 tygodnia ciąży. Warunkiem koniecznym uzyskania becikowego jest także systematyczne przeprowadzanie badań w każdym z kolejnych […]

Continue Reading

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Na początku trzeba powiedzieć o tym, iż prawo do zasiłku dla bezrobotnych ma każdy, kto jest zarejestrowany w państwowym urzędzie pracy i pracownicy danego urzędu nie mogą przedstawić mu żadnej oferty pracy, stażu, przygotowania do zawodu oraz kursu kwalifikacyjnego. Oprócz tego, trzeba spełnić jeszcze jeden warunek, mianowicie należy w ciągu 18 miesięcy przepracować co najmniej […]

Continue Reading

Świadczenia, zasiłki i dodatki pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń rodzinnych oraz zaliczany jest też do świadczeń opiekuńczych. Komu należy się ten zasiłek? Warto podkreślić to, iż może być on przyznany dziecku, które nie skończyło jeszcze 16 roku życia, ale ma stwierdzony stopień niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Poza tym, mogą z niego korzystać także […]

Continue Reading

Komu przysługuje i ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu. Oczywiście, w pierwszej kolejności mówimy tu o członkach rodziny, do której zaliczamy współmałżonka, dzieci, rodziców, wnuki. Ponadto w niektórych przypadkach może go także otrzymać pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat czy osoba należąca do tej samej wspólnoty wyznaniowej co […]

Continue Reading