Świadczenia, zasiłki i dodatki pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń rodzinnych oraz zaliczany jest też do świadczeń opiekuńczych. Komu należy się ten zasiłek? Warto podkreślić to, iż może być on przyznany dziecku, które nie skończyło jeszcze 16 roku życia, ale ma stwierdzony stopień niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Poza tym, mogą z niego korzystać także […]

Continue Reading

Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe

Pracownik może korzystać także z zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, jednakże czasowa niezdolność do pracy z powodu chorobowego musi trwać nieprzerwanie w czasie ubezpieczenia i po wygaśnięcia umowy. Oczywiście, w takim wypadku pracodawca wypłaca jedynie wynagrodzenie do dnia obowiązywania umowy, a od dnia jej wygaśnięcia wypłatą zasiłku chorobowego zajmuje się ZUS (art. 61 ust. 1 […]

Continue Reading

Komu przysługuje i ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu. Oczywiście, w pierwszej kolejności mówimy tu o członkach rodziny, do której zaliczamy współmałżonka, dzieci, rodziców, wnuki. Ponadto w niektórych przypadkach może go także otrzymać pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat czy osoba należąca do tej samej wspólnoty wyznaniowej co […]

Continue Reading