Za duże zarobki na 500 plus? Milionowe zwroty nieprawnie pobieranych świadczeń przez obywateli!

Za duże zarobki na 500 plus? Milionowe zwroty nieprawnie pobieranych świadczeń przez obywateli!

Miało być tak pięknie, ale jak się okazuje nie dla każdego. Ponad setki rodzin będą zmuszone do oddania wypłaconych wcześniej, z programu 500 plus, środków. Gminy domagają się zwrotu pieniędzy.

Czytaj dalej

Zasiłki i świadczenia przedemerytalne

Zasiłki i świadczenia przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest osobom, które utraciły zatrudnienie z winy pracodawcy, który np. ogłosił likwidację zakładu pracy. Natomiast, gdy sami się zwolnimy z pracy lub zostaniemy zwolnieni dyscyplinarnie, owe świadczenie nam nie przysługuje.

Czytaj dalej

Świadczenia, zasiłki i dodatki pielęgnacyjne

Świadczenia, zasiłki i dodatki pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń rodzinnych oraz zaliczany jest też do świadczeń opiekuńczych. Komu należy się ten zasiłek?

Warto podkreślić to, iż może być on przyznany dziecku, które nie skończyło jeszcze 16 roku życia, ale ma stwierdzony stopień niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Poza tym, mogą z niego korzystać także osoby, które ukończyły 75 rok życia. Oprócz tego, prawo do niego posiadają osoby niepełnosprawne po 16 roku życia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ale tylko wtedy gdy niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia.

Czytaj dalej

Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe

Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe

Pracownik może korzystać także z zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, jednakże czasowa niezdolność do pracy z powodu chorobowego musi trwać nieprzerwanie w czasie ubezpieczenia i po wygaśnięcia umowy. Oczywiście, w takim wypadku pracodawca wypłaca jedynie wynagrodzenie do dnia obowiązywania umowy, a od dnia jej wygaśnięcia wypłatą zasiłku chorobowego zajmuje się ZUS (art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy zasiłkowej).

Czytaj dalej

Komu przysługuje i ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Komu przysługuje i ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu. Oczywiście, w pierwszej kolejności mówimy tu o członkach rodziny, do której zaliczamy współmałżonka, dzieci, rodziców, wnuki. Ponadto w niektórych przypadkach może go także otrzymać pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat czy osoba należąca do tej samej wspólnoty wyznaniowej co zmarły.

Czytaj dalej