Zasiłki i świadczenia przedemerytalne

Zasiłki i świadczenia przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest osobom, które utraciły zatrudnienie z winy pracodawcy, który np. ogłosił likwidację zakładu pracy. Natomiast, gdy sami się zwolnimy z pracy lub zostaniemy zwolnieni dyscyplinarnie, owe świadczenie nam nie przysługuje.

Czytaj dalej