Szybka chwilówka

Szybka chwilówka

Chwilówki – za co kochają je klienci, a także ranking trzech najlepszych chwilówek.

Czym są chwilówki? To szybkie, krótkoterminowe pożyczki udzielane coraz częściej przez Internet, które zwykle nie przekraczają kwoty kilkunastu tysięcy złotych. O ich popularności świadczy fakt, że według wielu różnych statystyk, z tej formy pożyczek skorzystały już ponad 4 miliony Polaków!

Czytaj dalej

Kredyty-Chwilówki: Spółka z Tychów zamyka swoją działalność

Kredyty-Chwilówki: Spółka z Tychów zamyka swoją działalność

Opis bardzo niekorzystnej sytuacji, w jakiej znalazła się firma Kredyty-Chwilówki, zamykająca działalność. Przyczyny kłopotów firmy i informacja o tym, co stanie się z pracownikami oraz z kredytobiorcami.

Kredyty-Chwilówki: Spółka z Tychów zamyka swoją działalność

Czytaj dalej

System zasiłkowy w Polsce

System zasiłkowy w Polsce

System zasiłkowy w Polsce jest bardzo rozwinięty, gdyż przysługują nam różne świadczenia, chociaż niestety ich kwoty są niezbyt wysokie, przynajmniej w porównaniu z zasiłkami w innych państwach europejskich, w szczególności w zachodnich. Oczywiście, owe świadczenia nie należą się każdemu, gdyż zwyczaj posiadają one kryterium dochodowe uprawniające do ich otrzymania.

Czytaj dalej

Zasiłki i świadczenia przedemerytalne

Zasiłki i świadczenia przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest osobom, które utraciły zatrudnienie z winy pracodawcy, który np. ogłosił likwidację zakładu pracy. Natomiast, gdy sami się zwolnimy z pracy lub zostaniemy zwolnieni dyscyplinarnie, owe świadczenie nam nie przysługuje.

Czytaj dalej