System zasiłkowy w Polsce

Poradnik

System zasiłkowy w Polsce jest bardzo rozwinięty, gdyż przysługują nam różne świadczenia, chociaż niestety ich kwoty są niezbyt wysokie, przynajmniej w porównaniu z zasiłkami w innych państwach europejskich, w szczególności w zachodnich. Oczywiście, owe świadczenia nie należą się każdemu, gdyż zwyczaj posiadają one kryterium dochodowe uprawniające do ich otrzymania.

Z pewnością, bardzo powszechny jest zasiłek rodzinny, do którego prawo posiadają rodzice dziecka aż do momentu, w którym skończy 18 lat, a gdy pociecha posiada orzeczony stopień niepełnosprawności lub kontynuuje naukę należy się do 24 roku życia syna bądź córki. Poza tym, wśród innych świadczeń rodzinnych znany jest dodatek dla samotnej matki wychowującej dziecko lub dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Nie zapominamy także tu słynnym becikowym, czyli dodatku wypłacanym w kwocie 1000 złotych z tytułu urodzenia dziecka. Warto podkreślić to, iż od 01.01.2012 roku będzie się on należał tylko rodzicom, których roczny dochód nie będzie przekraczał 85 tysięcy. Ponadto, w tymże roku zajdą zmiany w długości trwania urlopu macierzyńskiego ( 20 tygodni podstawowego + 4 tygodnie dodatkowego urlopu). Natomiast urlop ojcowski zostanie wydłużony do 2 tygodni.

Oprócz tego, przysługują nam także świadczenia opiekuńcze, wśród których na uwagę zasługuje zasiłek pielęgnacyjny, przyznawany dziecku niepełnoprawnemu do 16 roku życia oraz osobom po 16 roku życia, gdy posiadają znaczny stopień niepełnosprawności. Z tej formy pomocy korzystają także starsi ludzie po 75 roku życia. Warto tu jeszcze wspomnieć o świadczeniach pielęgnacyjnych, do których mają prawo osoby rezygnujące z pracy zarobkowej na rzecz opieki nad chorym dzieckiem czy osobą niepełnosprawną w starszym wieku. Nie ulega wątpliwości to, iż w naszym kraju znany jest również zasiłek dla niepracujących, należący się osobom, które w ciągu ostatnich 18 miesięcy przepracowały co najmniej 12 miesięcy, przynajmniej za minimum krajowe.

Nie zapominamy o świadczeniach chorobowych, które należą się również po ustaniu zatrudnienia, ale pod warunkiem iż zostaną spełnione jeszcze inne warunki. Należy tu również powiedzieć o świadczeniach i dodatkach przedemerytalnych, z których najczęściej korzystają osoby posiadające długi staż pracy i straciły zatrudnienie nie ze swojej winy, np. gdy zakład ogłosił upadek. Na końcu wspomnimy o zasiłku pogrzebowym, który wypłacany jest z tytułu śmierci bliskiej osoby, dlatego nie należy on do najprzyjemniejszych, mimo swej niemałej kwoty.

Z pewnością, oferta zasiłkowa w Polsce jest dosyć bogata, chociaż formalności z przyznaniem owych świadczeń nierzadko trwają bardzo długo.