paczkomaty inpost

Paczkomaty Inpost Goleniów

zachodniopomorskie

Paczkomaty bez zaświadczeń, mogą uciec z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to tymczasowe obiekty budowlane. Na ich umieszczenie powinien więc uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny nada im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a ponadto bankomatów czy mlekomatów. Obecnie istniejące paczkomaty postawione zostały bez zaświadczeń budowlanych.

Paczkomaty Inpost Barwice

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające obiekty jak paczkomat czy mlekomat mogą tworzyć problemy. W szczególności dotkną one firmy Integer.pl, która stanowi właścicielem marki InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to cele budowlane. By je dać, powinien pamiętać pozwolenie. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok tenże się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Jeśli jednak zawarty w nim sens został zawarty przez Naczelny Sąd Administracyjny również inne wojewódzkie sądy administracyjne, więc spośród pewnością uwolniło się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to dopiero urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, daną do rzucania a do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się jednak spośród tym pomysłem. Inni mówią, że konieczne są zmiany, bo decyzja nie nadąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowych metody

smart allegro
smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten określił, że paczkomat zlokalizowano w sąsiedztwie chodnika, na obszarze przylegającym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie robót budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami swego planu zagospodarowania dużego i faktów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z dokumentami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor wycofałem się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, iż nie ma prawej definicji paczkomatu. Błąd istnieje jeszcze przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, jakie powinny spełniać tego standardu urządzenia. W jego ocenie miejsce go na płytach chodnikowych to nie są roboty budowlane. Nie zajmował wtedy obowiązku uzyskania opinii o zezwoleniu na budowę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował temat nie był usatysfakcjonowany takim obrotem sprawy. Jego zdaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. A tak sprawa dotarła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Ten w wyroku z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Zasada nie nadąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że zrobienie punktu w ścisłym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może wynikać usytuowania konstrukcji, która została przeprowadzona poza miejscem budowy, co może wynikać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy lub same paczkomaty oraz mlekomaty. Stąd również w nawiązaniu do paczkomatów, przez ich wybudowanie należy umieć ich zapewnienie oraz wystawienie na podkładzie z potencjalnym wykonaniem takich przystosowawczych prac budowlanych, takich jak np. podłączenie do prądu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał też że paczkomatami miał się już WSA w Warszawie. W wyroku z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, iż więc co wtedy określone zostało przez ustawodawcę wprost, zapewne nie nadążać za obracającą się rzeczywistością, technologiami, a ponadto potrzebami inwestycyjnymi. Ale nie świadczy to, że nowe strategie prac budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez powodu bowiem definiuje pewne pojęcia w rodzaj na końcu powszechny i uniwersalny, aby mimo poprawiającej się rzeczywistości, nadal mogły one odkryć adekwatne wykorzystanie do następnych rodzajów prace budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco inaczej na potrzebę patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego zdaniem wzrost i postęp cywilizacyjny pokazuje, iż nie da się zamknąć wszystkiego w samym katalogu. – Za chwilę okaże się, że mamy trochę innego, jakiś obiekt spoza katalogu. Powinny być więc wskazane przesłanki, na dowolnym poziomie ogólności, a z pozostałej strony na końcu jasne, by nie było pasztetów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, zgodnie z art. 3 pkt 5 upb. Dzieli on punkty na wyciągnięte do czasowego brania w momencie suchszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przekazania w własne mieszkanie czyli do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat mieści się w obecnej dodatkowej grupie. Też z ważnej powinny zniknąć po 180 dniach. Te dodatkowe, jeśli są działać dłużej, chcą uzyskania prawa na platformę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera prowadzącego w kancelarii JK, orzeczenia, co do zasady są dobre z założeniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie przedmioty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie tworzy je warunek uzyskania prawa na platformę, i słusznie. Obiekty te oczywiście stanowią element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w ostatnim kierunku. Fakt, że zostały wykonane w wyjątkowym pomieszczeniu i jedynie przywiezione do ostatniej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie ma bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie wzięło się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na samodzielnej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Coś własne zdanie ma Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o jakich prowadzi przepis ze względu na proste gabaryty odbiegają od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, właśnie te ogromniejsze. Żeby właściwie nie było, to w myśli każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale powiązany z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to narzędzie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest wyposażeniem technicznym, jakie nie jest kreowane w ścisłym miejscu, lecz realizowane w fabryce. Stanowi on przywożony na miejsce jak gotowa funkcjonalna całość, która do wykonywania wymaga wyłącznie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie dzieli się to od innych tego standardu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod uwagę absolutnie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, wtedy można by go porównać po prostu ze licznym gabarytowo meblem. To mocne porównanie doskonale oddaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w określonym stanowisku jak procesu budowlanego. Jeśli przecież ten pomysł nie został zawarty przez Naczelny Sąd Administracyjny również inne wojewódzkie sądy administracyjne, to uwolniło się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Nazywało to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w kontakcie do jakiegokolwiek urządzenia, co pociągałoby za sobą wzrost kursów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w określonym pomieszczeniu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Barwice

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments