Becikowe i zasiłek macierzyński, ojcowski

Poradnik

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe zasady przyznawania becikowego, czyli dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Otóż, prawo do niego będzie posiadała kobieta, która w okresie ciąży będzie pod stałą opieką lekarza oraz pierwsze badanie lekarskie wykona przed upływem 10 tygodnia ciąży. Warunkiem koniecznym uzyskania becikowego jest także systematyczne przeprowadzanie badań w każdym z kolejnych trymestrów. Warto podkreślić to, iż nowe zasady przyznawania zasiłku dotyczą kobiet, które zajdą w ciążę w kwietniu 2012 lub później.

Należy powiedzieć o tym, iż stosowne zaświadczenie wydawane przez lekarza ginekologa będzie musiało być zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia (Dz.U. nr 183, poz. 1234) w sprawie pomocy medycznej w ciąży uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Trzeba podkreślić to, iż zasiłek przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu bądź opiekunowi faktycznemu dziecka. Aby go uzyskać, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej w ciągu 12 miesięcy od narodzin dziecka. Poza tym, należy dołączyć do niego skrócony akt urodzenia dziecka, dokument tożsamości osoby starającej się o becikowe oraz pisemne oświadczenie, iż nie zostało ono wcześniej pobrane przez drugiego rodzica.

Oprócz tego, od stycznia 2012 roku nastąpiły także zmiany w okresie urlopu macierzyńskiego. Należy powiedzieć o tym, iż w przypadku urodzenia 1 dziecka wynosi urlop podstawowy wynosi 20 tygodni, a dodatkowy 4 tygodnie. Natomiast kiedy mówimy o narodzinach bliźniaków, matce przysługuje 31 tygodni urlopu podstawowego oraz 6 tygodni urlopu dodatkowego. Oczywiście, urlop podstawowy przyznawany jest matce automatycznie po urodzeniu dziecka, ale gdy chce ona skorzystać z urlopu dodatkowego musi wypełnić stosowny wniosek i przedłożyć go pracodawcy. Ważne jest to, iż należy go wykorzystać zaraz po podstawowym urlopie macierzyńskim. A, co ciekawe w trakcie dodatkowego urlopu matka może połączyć opieką nad dzieckiem z pracą, ale wymiar zatrudnienia nie może przekraczać połowy etatu. Wystarczy o tym fakcie poinformować pracodawcę, który musi nasz wniosek uwzględnić. Ponadto, wniosek o udzielenie urlopu dodatkowego lub o połączenie go z pracą należy złożyć nie później niż na 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Pewnego rodzaju nowością jest urlop ojcowski, który udzielany jest w naszym kraju od 2010 roku. Mogą skorzystać z niego tylko ojcowie i nie jest on zależny od urlopu macierzyńskiego. Warto podkreślić to, iż w latach 2012-2013 wynosi on 2 tygodnie i można go wykorzystać do ukończenia 12 miesiąca życia. Poza tym, jest on dobrowolny, a gdy ojciec wyrazi chęć skorzystania z niego, pracodawca ma obowiązek mu go udzielić.

0 0 votes
Daj ocenę